BILDVÄRLD/GRÄNSLAND
Under våren arrangerar Bildvärld/Gränsland en scen för alternativt bildberättande och på hösten hålls en illustrationsfestival på Inkonst i Malmö.